Nariyn Golyn Els: a fagyos sivatag (3/3)

Az adatregisztráló grafikonjának kiértékelése (a TempCentre program segítségével)

 

A 7 nap/ 8 éjszaka kutatási periódus hőmérsékleti görbéje. A műszer 10 percenként regisztrált egy-egy adatot. A grafikon időzónája UTC+2, mivel a PDF file-t otthon, Romániában töltöttem fel. További 6 óra hozzáadására van szükség, hogy elérjük a mongóliai időzónát (UTC+8). Szóval a valódi kutatási intervallum 2018.01.17 16:43 – 2018.01.25 10:03

 

Mivel utólag megbizonyosodtam affelől, hogy az árnyékoló nem biztosította a megfelelő védelmet a napsugarak hőmérséklet-torzító hatása ellen, csak azokat az intervallumokat fogom figyelembe venni/ elemezni, amelyikekben a loggert nem érte direkt sugárzás. Következésképpen a délelőtti 11 és a délutáni 4 óra közti grafikon részek kiértékelését mellőzni fogom. Megjegyzés: a 6 órás időzóna eltolódás miatt ez a fenti görbén a hajnali 5 óra és a reggeli 10 óra közti periódusokkal azonos.

 

Első éjszaka (Január 17-18)

Este 7:13 és 9:23 között a hőmérséklet -19.2-fokról -30.6-ra zuhant. Ezután egy rövid melegedés következett 10:33-ig, amikor elérte a -28.0 fokot.
Ebben az időben kint voltam és nem láttam felhőket az égen. Ugyanakkor teljes szélcsend volt a mélyedés alján, s csak néha egy kis enyhe fuvallat a peremvidéken. Este 10:33 és éjjeli 1:53 között a hőmérséklet újból rohamosan csökkent és elérte a -36.0 fokot, az egész éjszaka legalacsonyabb hőmérsékletét. Innen hajnali 4:43-ig egy hirtelen és jelentős melegedés ment végbe, ami -18.6 fokra emelte a hőmérsékletet. Ebben az időszakban sem észleltem jelentős felhősödést, sem lengedezésnél nagyobb szélerősséget a táborhelyemen, de mivel csak párszor néztem ki az éjszaka folyamán, nem zárhatok ki egy altocumulus átvonulást. Néha láttam ezt a felhőtípust, de mindig az égbolt felénél jóval kevesebbet foglaltak el. Hajnali 5:13 után a hőmérséklet megint intenzíven csökkenni kezdett és egy másodlagos minimumot, -33 fokot ért el reggeli 9:53-kor. Jelen voltam a medence alján reggeli 8:30 körültől valamivel 9 utánig és részlegesen cirrusokkal és altocumulusokkal fedett eget találtam. A grafikonon egy rövid 1-2 fokos melegedés figyelhető meg, mely pontosan egybeesik azzal az intervallummal, amikor az adatregisztrálót leolvastam, szóval ezt a kis hőmérsékleti változást minden bizonnyal én okoztam. Röviddel 9 óra után elhagytam a depressziót és csak január 21-én délután térek ide vissza.

Második éjszaka (Január 18-19)

Délután 3:30 körültől este 7-ig rohamosan csökkent a hőmérséklet,  amikor elérte a -33.4 fokot. Ez marad az éjszaka legalacsonyabb értéke, mivel innen egy hirtelen ingadozásokkal teletüzdelt jelentős és hosszú melegedési periódus kezdődik, mely alatt a hőmérséklet -20.0 fokig emelkedett reggeli 6:23-ra. Ezután rohamosan csökkent egészen 8:43-ig, amikor egy -32.4 fokos másodlagos minimumot ért el. Az ezt követő rövid melegedés -26.5 fokra emeli a hőmérsékletet 9:33-kor, majd újból zuhanni kezd és 10:53-kor eléri a -31.3 fokot. Ebben az időben érik el előszőr a napsugarak a katlan alját, emiatt a 10:43-10:53-as intervallum mindig egy meredek hőmérséklet-emelkedés előfutára (a kutatás összes napjára érvényes).
Ez az első két éjszaka kevésbé szabályos hőmérsékleti görbét eredményezett, néhány igencsak szembetűnő, jelentős melegedési szakasszal. Mivel soha nem vettem észre lényeges felhősödést (cirrostratusokat leszámítva), úgy vélem, hogy ezeknek a hirtelen ingadozásoknak az oka inkább légmozgás, mint borult égbolt lehet. Az erdenekhairkhani szállásom elég közel volt a kutatási területhez (légvonalban 20 km-en belül) ahhoz, hogy a településen töltött napokon is viszonylag jól felbecsüljem a mélyedés feletti égbolt állapotát.

Harmadik éjszaka (Január 19-20)

Délután a hőmérséklet hirtelen zuhanásba kezd, mely a késő esti órákig tart, amikor 10:43-kor eléri az éjszaka minimumát: -39.5 fokot. Innen a hőmérsékleti görbe atipikussá válik, azonban kis változásokkal, -36.5 és -39.3 fok között ingadozva az egész éjjel folyamán.

Negyedik éjszaka (Január 20-21)

A késő délutáni meg a kora esti órákban a grafikon meredeken lejt, míg 7:13-kor eléri a -36.1 fokot. Innen egy egy órás hirtelen melegedés -31.3 fokra emeli a hőmérsékletet. Ezt követően a görbe újból lefele ível és (kisebb fluktuációkkal) reggeli 8:53-kor eléri az éjszaka legalacsonyabb értékét: -43.8 fokot.

Ötödik éjszaka (Január 21-22)

Délutáni 3 óra után újból elértem a fagyzug alját.
21-e reggelén az ég részben cirrusokkal fedett volt és a továbbiakban is ez a légköri állapot fogja meghatározni az egész napot. Délutántól kora estig (7:43), egy hirtelen csökkenés folyamán -40.9 fokra hűl le a levegő hőmérséklete. Innen egy másfél órás intenzív melegedés -31.3 fokra emeli vissza a grafikon görbéjét (9:13). Ez majdnem 10 fok. Röviddel ezután a csökkenés folytatódik, míg hajnali 5:43-kor bekövetkezik az éjszaka legalacsonyabb hőmérséklete: -46.7 fok. Innen a görbe atipikussá válik, azonban jelentéktelen változásokkal, -44.7 és -45.9 fok között ingadozva a reggeli órákban. Ezidőben (8:40 és 9:45 között) jelen voltam a katlan alján és indulás előtt leolvastam a logger minimumát. Ez a cselekvés egybeesik a grafikon ugrásszerű felfele ívelésével, amikor a hőmérséklet -37.9 fokra emelkedik (9:43). Ezt a hegyes szegmenst minden bizonnyal én okoztam. Reggel az ég részben cirrusokkal és cirrostratusokkal fedett volt. Éjjel viszont nem vettem észre felhőket egyetlen alkalommal sem, amikor a sátramból kinéztem. Megjegyzés: a vékony cirrus felhők nemigen látszanak sötétben, főleg hold nélküli éjszakákon. Délelőtt 11:30 után elhagytam a táboromat és csak két nap múlva, január 24-én térek majd vissza.

Hatodik éjszaka (Január 22-23)

Délutántól meredeken lejteni kezd a hőmérsékleti görbe, míg éjjeli 1:13-kor eléri az éjszaka minimumát, -49.5 fokot. Innen atipikussá válik, azonban csak kis változásokkal, -46.5 és -48.4 fok között maradva a hajnali és reggeli órákban.

Hetedik éjszaka (Január 23-24)

Délután 3:43-tól erőteljes zuhanás veszi kezdetét és ez a konstans lefele ívelés még az éjszaka középső és második szakaszában is folytatódik. Úgy vélem, hogy ez az éjjeli hőmérsékleti görbe a legközelebbi az ideálishoz a nyolc eset közül. Ugyanakkor ezen a reggelen (8:33-kor) érte el a logger grafikonja a legmélyebb pontját is: -53.0 fokot. Január 21-e kivételével ez az egyetlen nap, amikor a minimum-hőmérséklet a pirkadati időszakban regisztrálódott (amikor ez leginkább várható lenne).

 

A hőmérsékleti görbe legmélyebb pontja. Adj hozzá további 6 órát, hogy megkapd a valódi helyi időt: 8:33

Nyolcadik (utolsó) éjszaka (Január 24-25)

Ez a nap volt a legderültebb s egyben a legszélcsendesebb is a nyolc közül, emiatt a hőmérsékleti görbéje is a legreprezentatívabb az ideális fagyzugi körülményekre. Egyáltalán nem láttam felhőket a nap folyamán, még vékony cirrusokat sem. Az ég végig csillagos volt és légmozgást sem észleltem a sátramnál. A délután kezdődő nagy hőmérséklet-csökkenés az éjszaka közepe tájáig tartott, amikor 1:53-kor elérte a napi görbe legmélyebb pontját, -50.3 fokot. Innen már csak nagyon kis változások lesznek a hajnali és reggeli órák folyamán. A grafikonnak ez a része közel áll egy izotermához. Mivel az éjfél és reggeli 10 óra között mért legmagasabb hőmérséklet -48.9 fok volt, a 10 órás ingadozás mindössze 1.4 fokos.
Pirkadatkor, amikor újra meglátogattam a mélyedést, néhány vékony cirrust láttam az égen. Körülbelül 8:45 és 10:05 között voltam jelen a katlan alján. A logger legutolsó mérése kétségtelenül módosult a befolyásom által, mivel akkor olvastam le utoljára, mielőtt a kutatás vége eljöttével kikapcsoltam volna a szerkentyűt. Így ez a -42.7 fokos érték kizárható a grafikonból. A műszer görbéje szerint az általam tapasztalt legalacsonyabb hőmérséklet -49.8 fok volt, ez reggeli 9:03, 9:13 valamint 9:33-kor volt rögzítve.

 

Általános következtetések

– Az inverziós réteg kialakulása közvetlenül a hely árnyékba kerülése után kezdődik, rendkívűl gyorsan fejlődik az első 2-3 órában, majd jelentősen mérséklődik a folyamat.
– Úgy a kialakulása, mint a felbomlása nagyon rövid idő alatt történik.
– A kialakult inverziós réteget az este vagy éjjel folyamán könnyen megszüntetheti mérsékelt szél vagy egy rövidebb befelhősödés.
– A nyolcból csupán három éjszakán regisztrálódott éjjeli 2 után a legalacsonyabb hőmérséklet.
– A legnagyobb hőmérséklet-csökkenés délután 4 és 5 óra között megy végbe.
– A legnagyobb hőmérséklet-emelkedés déli 11 és 12 óra között történik.
– A lehűlési periódusnak sokkal hosszabb görbéje van, mint a melegedési periódusnak, ennek ellenére a kezdeti szakasza ugyanolyan (vagy még) meredekebb, mint a melegedési szakasz kezdeti szakasza.

 

Az adatregisztrálóm eredményei és az ugyanabban az időben, Mongóliában és a Világon mért legalacsonyabb hőmérsékletek összehasonlítása

Az ulánbátori időjárás-előrejelző központban megtudtam, hogy Mongóliában ezen a télen a legalacsonyabb hőmérsékletet január 24-én, Tsetsen Uulban mérték. A -53.2-es érték alig hajszálnyival előzte meg a bázisom rekordját, ami szintén azon a napon regisztrálódott. Erdenekhairkhant leszámítva, Tsetsen Uul a legközelebbi település a kutatási területemhez (kb 55 km légvonalban) és szinte azonos tengerszint feletti magasságon is fekszik. A hótakaró vastagsága ebben a periódusban 16 cm volt a zord klímájú településen, ami ugyancsak nagyon hasonló az általam 15 cm-re saccolt katlanfenéki körülménnyel. Enyhén konvex domborzata miatt Erdenekhairkhanban csak -35 fokra csökkent a hőmérséklet azon a különlegesen fagyos éjszakán. A második leghidegebb település Bayantes (Gandan Huryee meteo állomás) volt -51.8 fokkal, három nappal később (24-én -51.7 fok volt itt a minimum). A kemény teleiről nevezetes Uvsz tó medencéjében fekvő Tes és a Zavkhan tartománybeli Tosontsengel -50 fokkal a következők a fagyos listán. Őket követi Otgon és Zuungobi -48 fokkal.

 

Az ulánbátori időjárás előrejelző központ. Az idegenvezetőm segített, hogy találkozzak a mongol meteorológusokkal úgy érkezésemkor, mint a tanulmányom befelyezése után. A személyzet segítőkész és kutatásomban érdekelt volt

Valójában (az Ogimet statisztikája szerint) az egész földkerekségen egyetlen meteorológiai állomás mért 2018 január 24-én Tsetsen Uulnál és a loggeremnél alacsonyabb hőmérsékletet. Ez is csupán hajszálnyival: a kelet-szibériai Toko -53.4 fokkal lett világelső. A következő Summit kutatóállomás a grönlandi jégmező központi részében -52.2 fokkal. A két jakutföldi rekorder, Ojmjakon és Verhojanszk -43.4, valamint -42.0 fokot tudott összehozni ezen a napon.

 

Január 24-ének minimum-hőmérsékletei Kelet Ázsiában (forrás: Ogimet). A két -53-as Tsetsen Uul (Mongólia) és Toko (Jakutföld/ Oroszország), a -52-es Gandan Huryee (Mongólia)

A három műszer méréseinek összehasonlítása

A fagyzugban tett látogatásaim során a levegő pillanatnyi állapotának pontos meghatározására a digitális precíziós hőmérőmet használtam. Ugyanakkor a minimum hőmérő alkohol száljának pozícióját is megfigyeltem (mindkettőt körülbelül a logger magasságában tartva). Fényképek is készültek ezekről a mérésekről, amiket összehasonlíthatok utólag a logger által, az ezekhez legközelebbi időpontokban regisztrált értékekkel.

Január 18-án reggel a minimum hőmérő jelzője -38.5 foknál volt megállva, miközben az adatregisztráló -36.0 fokos éjjeli minimumot mért. Ez marad a két műszer közötti legnagyobb eltérés egészen a kutatás végéig. Mivel ezen az első éjszakán a csatolás nagyobb felületű érintkezést biztosított a műszer meg az árnyékoló belseje között, azt hiszem, hogy az említett különbséget részben a logger nagyobb szigetelése okozhatta. Ezért másnap kicsit megváltoztattam a műszer beillesztésének módozatát, hogy a lehető legkissebb kontaktus legyen közte meg a polisztirol között. Ugyanakkor picit megemeltem a házikó tetőrészét, hogy növeljem a ventilációt. Úgy vélem, hogy ez a változtatás kicsit befolyásolhatta a továbbiakban a nappali hőmérsékleti grafikont, mivel bizonyos periódusban a napsugarak elérhették a logger legfelső részét. Mivel azonban számomra az éjjeli minimumok pontossága az első számú prioritás, ezt az áldozatot meg kellett hozzam.

Január 22-e reggelén a minimum hőmérő jelzőjét -47.3 foknál találtam megállva, miközben a logger -46.7 fokos éjjeli minimumot mért. Ez a különbség sokkal kisebb, mint az előző alkalommal (0.6 fok 2.5 fok ellenében), ezért úgy gondolom, hogy a beillesztésen végzett változtatás hasznos dolog volt. Ezen a reggelen van egy fényképem, amin az elektronikus precíziós műszer -46.4 fokot mutat reggeli 8:58-kor. A logger ehhez két legközelebb eső mérése -45.5 és -45.6 fok. Ez körülbelül egy fokos eltérés.

 

Az adatregisztráló által január 24-én rögzített legalacsonyabb érték

Január 25-én reggel a minimum hőmérő jelzőjét -52.2 foknál találtam, miközben az adatregisztráló ekkor -50.3 fokos éjjeli minimumot mért. Ez újból egy nagyobb különbség (1.9 fok) és nem írható fel a beillesztés számlájára. Erről a reggelről van két fényképem, amin a digitális műszer -50.7 és -50.5 fokot mutat, 9:00, valamint 9:07 időpontokban. Ezzel egyidőben a logger -49.5 és -49.8 fokot regisztrált. Újból az egy fokos különbség. Ezzel egyidőben a minimum hőmérő alkohol száljának vége -51.5 és -52.0 fok között mozgott. Ez szintén egy fokos eltérés, csak az ellenkező irányba. Mivel ez az 1-1.5 fokos különbség innentől folyamatosan megmaradt a digitális meg az alkoholos hőmérők között (szobahőmérsékleten is), úgy gondolom, hogy a minimum hőmérő elveszíthette eredeti pontosságát, amikor ez az eltérés soha nem volt nagyobb fél foknál.

Mivel a digitális precíziós műszernek a legnagyobb a pontossága (+-0.1 fok) a három hőmérő közül, ennek tükrében megpróbálom megsaccolni a nyolc napos kutatási periódus valódi legalacsonyabb hőmérsékletét. Mivel az elektronikus műszer mindig kb egy fokkal kevesebbet mutatott, mint az adatregisztráló, úgy vélem, hogy ez az érték -54 Celsius fok körül van, meghaladva az idén Mongóliában mért legalacsonyabb hőmérsékletet is (Tsetsen Uul). Ez a javított érték ugyanakkor megelőzi a 2018 január 24-én mért legalacsonyabb világhőmérsékletet is (Toko, Oroszország: -53.4 fok), s kb másfél fokra megközelíti a Mongóliában valaha mért legalacsonyabb hőmérsékletet (Zuungobi, -55.6 Celsius fok).

Kétségtelenül egy sikeres utazás, valamint egy eredményes kutatás volt.

 

Vélemény, hozzászólás?

Az e-mail címet nem tesszük közzé. A kötelező mezőket * karakterrel jelöltük